Projectontwikkeling

Op deze pagina vindt u projecten terug waarbij we met Qubic Vastgoed ook ons steentje hebben bijgedragen! Als vooruitstrevende makelaar zetten wij ook in op het verwerven, het anticiperen en het bijstaan van projectontwikkelaars (zowel particulier als professioneel) bij de ontwikkeling van gronden voor residentieel vastgoed. Zowel verkavelingen als projecten voor meergezinswoningen zijn ons niet onbekend.

In een markt dat constant in verandering is is het dan ook van optimaal belang om in te spelen op de nieuwe tendensen, de veranderingen in de wereld van technieken en de steeds veranderlijke vraag naar vastgoed houden wij dan ook deze markt nauwgezet in de gaten.

Bij nieuwe ontwikkelingen zetten wij ons in voor onder andere:

Hebt u een eigendom en bent u op zoek naar de mogelijkheden, maar kan u door het bos de bomen niet meer zien of hebt u nood aan een ervaren adviseur? Neem vrijblijvend contact op met ons voor een goed gesprek waarbij we de mogelijkheden bespreken van uw grond/eigendom. Ook voor het opzetten van samenwerkingen (verkoop - opstalrecht) mag u vrijblijvend contact opnemen met ons.PROJECT WACHTEBEKESTRAAT - 9060 ZELZATE

Verkavelde grond met bouwvergunning voor 3 gesloten bebouwingen.

Projectverloop:

Voor de start van het project waren er 3 gesloten en oude werkmanswoningen aanwezig op het projectterrein. Hier was er in de 1ste plaats een vergunning aangevraagd voor de bouw van een meergezinswoning met 6 appartementen. Na beraad is er uiteindelijk gekozen om een verkavelingsaanvraag in te dienen met het oog op de verkaveling van 3 bouwloten voor gesloten bebouwing. Daaropvolgend werd er een vergunning aangevraagd en verkregen voor de bouw van de 3 woningen.

Commercialisatie:

Na het verkrijgen van de nodige vergunningen zijn de bouwloten te koop aangeboden met hieraan gekoppeld de stedenbouwkundige omgevingsvergunning.

Status: alle gronden zijn verkocht.

Onze participatie: grondeigenaar.

PROJECT KROONPARK - 9940 ERTVELDE

Verkavelde grond met bouwvergunning voor 10 appartementen.

Projectverloop:

Historisch gezien was deze grond deel van een braakliggend en groot perceel. De oorspronkelijke verkavelaar heeft de gronden verkaveld met diverse bestemmingen. Na verwerving zijn 2 gronden samengevoegd met het oog op de bouw van de meergezinswoning. Daaropvolgend heeft de bouwheer Bouwwerken De Buck een vergunning aangevraagd voor de bouw van de appartementen.

Commercialisatie:

Na het verkrijgen van de vergunningen zijn de appartementen te koop aangeboden. De bouwheer is volop bezig met de binnenafwerking van dit prachtige gebouw. Bij dit gebouw werd er ingezet op een mooie diversiteit van appartementen, geen eenheidsworst en vooral zeer lichtrijke en mooie ruimtes.

Status: uitverkocht!

Bij interesse kan u contact opnemen met quinten@qubic-vastgoed.be of via 0468/20 15 30.

Onze participatie: grondeigenaar.

Bouwheer: Bouwwerken De Buck BV

PROJECT KROONSTRAAT - 9940 ERTVELDE

Herverkaveling op poten zetten voor 2 particulieren.

Projectverloop:
De bouwgrond werd in de oorspronkelijke verkaveling vergund als zijnde grond voor het oprichten van 1 open bebouwing. Op vraag van de 2 particuliere cliënten hebben wij meegeholpen om voor deze grond een wijzigende verkavelingsvergunning te bemachtigen tot het herverkavelen naar 2 halfopen bebouwingen ten dienste van de cliënten.

Commercialisatie:

De cliënten hebben deze grond gekocht onder voorwaarde van de verkavelingswijziging. Was dus reeds verkocht onder voorbehoud aan cliënten.

Onze participatie: projectmatige dienstverlening.