Te koop

Uitgebreid zoeken

Onze geadverteerde prijzen zijn steeds een uitnodiging tot onderhandeling!

Alle vraagprijzen zijn indicatief en een uitnodiging tot onderhandeling. Ingeval er bij een kijkdag meerdere kandidaten de vraagprijs of hoger hebben geboden heeft de eigenaar-verkoper de mogelijkheid om door de vastgoedmakelaar een biedingsronde onder gesloten omslag te organiseren. Daarbij krijgt iedereen de kans om binnen een vooropgestelde termijn een definitief bod onder gesloten omslag aan het kantoor van de vastgoedmakelaar over te maken. De eigenaar heeft de vrije keuze om te verkopen aan elke bieder. De solvabiliteit van de bieder is vaak een belangrijker aspect dan het geboden bedrag. Daarom wint u best, voorafgaandelijk, schriftelijk advies in over uw mogelijkheden bij uw financiële instelling. De vastgoedmakelaar communiceert tijdig aan elke bieder of zijn bod al dan niet aanvaard werd. 

 

Indien de eigenaars dit wensen heeft Qubic Vastgoed de mogelijkheid om een biedingsprocedure onder gesloten omslag op te starten indien er zich veel kandidaat-geïnteresseerden aanmelden voor het onroerend goed. 

Woning

Appartement