Te huur

Uitgebreid zoeken

Beste kandidaat-huurder,

Indien één van onze panden U interesseert om te huren vragen wij steeds om de door ons opgestelde kandidatuurfiche geheel in detail en naar alle waarheid in te vullen. Bij gebreke van volledige invulling kunnen wij uw kandidatuur niet voorleggen aan de eigenaar.

 

Tussen het ondertekenen van de huurovereenkomst en de daadwerkelijke intrede dient steeds het bewijs geleverd worden van:

- bestendige opdracht voor de overschrijving van de huurgelden naar de verhuurder

- document van brandverzekering

- 3 maanden huurwaarborg gedeponeerd bij een in België erkende financiële instelling

- betaling van de 1ste maand huur en uw deel in de plaatsbeschrijving

 

Vanaf alle bovenstaande zaken zijn volbracht wordt de sleutel U op datum van de intrede overgedragen.

 

De huurder doet er goed aan om zich uitgebreid te verzekeren. Zodanig elke door hem ontstane schade verzekerd is. Hiervoor dient de huurder steeds op eigen verantwoordelijkheid zijn verzekeraar hieromtrent raad te vragen.